Sadotrans Logistics është themeluar në vitin 2001, Sadotrans Logistics nuk bën vetëm lëvizjen e mallrave, por vepron si ekspert në manaxhimin e zinxhirit të furnizimit.

Harton, planifikon, ekzekuton, kontrollon dhe monitoron aktivitetet e gjithë hapave që ndjek malli juaj. Duke ditur se klientët kanë strategji të ndryshme biznesi, ne kuptojmë nevojat dhe kërkesat e tyre dhe i transformojmë në shërbime cilësore për ta.

√ Kompania u bë në një kohë të shkurtër, një prej kompanive më të besuara në Turqi dhe në botë, me zgjidhjet e saj kreative për të gjitha problemet e transportit.

√ İnformon klientet gjatë gjithë procesit të dërgimit.

√ Ne ofrojmë transport detar, ajror, kamion dhe shërbimet e trenave dhe përveç kësaj, ne gjithashtu ofrojmë dhe rrjetin tonë global të transportit i cili mundeson dergimin e ngarëkesave nga një pjesë e botës në një pjesë tjetrë.

 

VIZIONI

Vizioni ynë është të rrisim në mënyrë dinamike numerin e klienteve, partnerëve dhe të shteteve që ne operojmë, si dhe te jemi pjesë e tregut botëror ku globalizimi dhe rritja ekonomike po ecin me hapa të shpejt.

 

MISIONI

Misioni ynë është të gjenerojmë zgjidhje logjistike, ne mënyrë të shpejt dhe të duhur në të gjithë botën, me rrjetin tonë të agjenteve dhe partnerëve.

 

VLERAT TONA

Kënaqësi Konsumatore

Dinamizëm

Punë në Grup

Pregatitja e Vazhdueshme e Stafit

Sipërmarrje

Bashkëpunim me Organizatat Homologe

Përshtatje me Zhvillimin Teknologjik

 

Copyright © 2016. Sadotrans. All Rights Reserved.