Kemi mundësinë t’ju ofrojmë shërbime të magazinimit, si për mallra të pa zhdoganuara ashtu edhe për të zhdoganuara, duke garantuar:

project 

-Magazinim (ofrojmë hapësirë të dedikuar dhe të përbashkët për ruajtjen e ngarkesave të çdo tipi), shesh doganor. Në mënyrë që mallrat tuaj të ruhen në një hapësirë të sigurt, magazinat dhe qendrat e shpërndarjes janë të pajisura me sistem të gjithanshëm sigurimi dhe sistem antizjarr.

 

-Ngarkim/Shkarkim dhe Paketim ( shërbimet tona përfshijnë ngarkim/shkarkim malli për çdo tip kontaineri, duke përfshirë kontenierë special: Open Top, Flat Rack si dhe për mallrat delikat.

 

-Tërheqje dhe shpërndarje të ngarkesave në adresën e kërkuar

 

-Projektim dhe trajtim i ngarkesave mbipeshë

 

-Monitorim

 

-Tracking

 

TRANSPORT  MJETESH JASHTË-PËRMASAVE 

Transporti I mjeteve jashtë permasave plotëson nevojat e industrive që lidhen me vajin dhe gazin, produkte petrokimike, inxhinieri dhe ndërtim, energjisë, bimëve industriale dhe klientëve që kërkojnë projekte komplekse të infrastrukturës.  Projekimi I ngarkesës (Break Bulk) konsiston në studimin dhe zgjedhjen e mënyrës më të përshtatshme të transportit të këtyre pajisjeve.

 

TRANSPORT MJETESH TË RËNDA

Shërbimi më i ri në portin e Durrësit, përveç transportit të mjeteve jashtë përmasave, është i specializuar edhe në transportin e mjeteve të rënda, pesha e të cilave nuk e lejon ngarkimin e tyre me cilindo lloj kontenieri.  Me Sadotrans Logistics mund të transportoni ngarkesa të mëdha dhe ngarkesa konvencionale të tilla si pjata çeliku, tuba, shufra dhe prodhime pyjore, transformatorë, gjeneratorë, motorë, makineri, jahte. Në këtë shërbim ne gjithashtu transportojmë pjesë këmbimi dhe pajisje shoqëruese të një projekti të madh ose kontenierë bosh ose të rinj nën ripozicionim.

 

 

 

 

Copyright © 2016. Sadotrans. All Rights Reserved.