• Studime tregu

 

  • Asistencë për import - eksport

 

  • Krijimin e komunikimit B2B(business to business) sidomos në Turqi dhe Kinë

 

       - Konsulence Doganare

 

       - Asiston ne Projekte

 

       - Magazinim

  

  • Integritet për shërbimin nga adresa në adresë.

 

Copyright © 2016. Sadotrans. All Rights Reserved.