Sadotrans Logistics ofron këto shërbime:

 

- Transport Ajror

  

- Transport Detar

 

- Transport Tokësor

 

- Logjistikë dhe Magazinim

 

- Transport  Mjetesh Jashtë-Përmasave

 

- Transport Mjetesh të Rënda

 

- Agjensi Doganore

 

- SHËRBİME KONSULENCE PËR TREGTİNË E JASHTME 

  • Studime tregu

 

  • Asistencë për import - eksport

 

  • Krijimin e komunikimit B2B(business to business) sidomos në Turqi dhe Kinë

 

       - Konsulence Doganare

 

       - Asiston ne Projekte

 

       - Magazinim 

  

  • Integritet për shërbimin nga adresa në adresë.

Copyright © 2016. Sadotrans. All Rights Reserved.