Kompania jonë e cila është themeluar në vitin 2001 ofron shërbime ndërkombëtare logjistike dhe gjithashtu ofron shërbim per prodhuesit, importuesit dhe eksportuesit ne Turqi, Shqiperi dhe gjithe boten  në lidhje me konsulencën doganore. Sadotrans Logistics i trajton  klientët si partnerë të biznesit, duke ju ofruar sherbime me cilësi për realizimin e qëllimit te biznesit të tyre.

 

PSE SADOTRANS

 

  • Krijon zgjidhje të reja dhe të vazhdueshme për shërbime të ndryshme.

 

- Transportit ndërkombëtar

- Transportit  te brendshëm

- Ruajtjes dhe shpërndarjes

- Shërbim të shkëlqyer dhe  sigurt, suvencinimin e dëmit në kohë reale

 

  • Shërbime Konsulence për tregtinë e jashtme.

 

  • Studime tregu

 

  • Asistencë për import - eksport

 

  • Krijimin e komunikimit B2B(business to business) sidomos në Turqi dhe Kinë

 

       - Konsulence Doganare

        - Asiston ne Projekte

       - Magazinim

• Integritet për shërbimin nga adresa në adresë.

Copyright © 2016. Sadotrans. All Rights Reserved.